Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Przedszkole jest czynne od godz. 600 do godz. 1700

Przedszkole zapewnia dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godz. od 800 do 1300.

Opłaty za przedszkole

Od 1.09.2022 opłata za żywienie wynosi  12,00 zł za 3 posiłki dziennie.

Informujemy, że od dnia 01.09.2019 roku w związku z wejściem w życie Uchwały nr V/163/19 Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź.

§ 2. Za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu ucznia w przedszkolu, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, dla uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, określa się opłatę w wysokości 1 zł.

§ 3.Z opłaty, o której mowa w § 2, zwolnieni są w całości rodzice, w rozumieniu art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych:

    1. posiadający Łódzką Kartę Dużej Rodziny
    2. tworzący rodzinne domy dziecka
    3. tworzący rodziny zastępcze
    4. uczniów korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, w których prowadzone są roboty budowlane wewnątrz budynków przedszkoli, wyłączające możliwość przebywania i korzystania z nich w bezpiecznych i higienicznych warunkach – na czas prowadzenia tych robót.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i nauka odbywa się w godzinach 8.00-13.00

Od dnia 1 stycznia 2023 roku opłata za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, poza wyżej wymienionym czasem, przez dziecko do lat 5 - wynosi 1,14 zł, z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego zwolnione są dzieci 6- letnie (rocznik 2016) - zgodnie z Uchwałą Nr LXVIII/2018/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2022 r. Uchwała Rady Miejskiej


INFORMACJA DLA RODZICÓW

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE (ŻYWIENIE i POBYT ) :
WPŁACAMY DO 15-GO DNIA MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO
PO MIESIĄCU, ZA KTÓRY NALICZONO OPŁATY

NA KONTO:
66 1240 1037 1111 0011 0919 1682

Tryb stosowania odpłatności określa „Regulamin stosowania odpłatności za świadczenia Przedszkola Miejskiego Nr 183.

Rodzice lub prawni opiekunowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą zwrócić się z wnioskiem do:
  • właściwej filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi - o przyznanie pomocy w opłatach   za wyżywienie dziecka,
  • oraz dyrektora przedszkola - o zastosowanie obniżonej odpłatności za świadczenia.

Tryb stosowania obniżonej odpłatności określa „Regulamin stosowania obniżonej odpłatności za świadczenia Przedszkola Miejskiego Nr 183”